Multimediální vybavení

Škola má moderní počítačovou klimatizovanou učebnu s napojením všech PC na internet.
Příjemná atmosféra

Výuka u nás probíhá v příjemné, doslova rodinné atmosféře. Proto slovo "rodinná" se objevuje i v našem vzdělávacím programu.
Moderní učebny

Všechny učebny jsou zrekonstruované a vybavené barevným nábytkem.
Družina

Družina je umístěna v podkrovní části školy.
Interaktivní vybavení

Tři ze čtyř tříd jsou vybaveny interaktivní tabulí.
Zájmová činnost

Naši žáci mají možnost navštěvovat zcela zdarma několik kroužků.
Nabídka:
Informace pro rodiče
Poslední úkol

Celkem souborů a fotek: 1 odkaz na sekci Poslední aktualizace: 18.06.2020
Ukončení školního roku

Škola končí oficiálně 26.6. Na dny 29. a 30.6. uděluji žákům ředitelské volno.

Žáci, kteří chodí do školy:
- úterý 23. 6. odevzdání učebnic (odbalené, nepoškozené). Učebnice na příští rok nebudeme dávat, žáci je dostanou až v září.
- pátek 26.6 předání vysvědčení v 8.00. Předpokládané ukončení do 8.45.

Žáci, kteří nechodí do školy:
- pondělí 22.6. od 8.00 do 12.00 odevzdání učebnic(odbalené, nepoškozené). Učebnice na příští rok nebudeme dávat, žáci je dostanou až v září.
- POZOR ZMĚNA - takže i žáci, kteří nechodí do školy, se můžou zúčastnit předání vysvědčení v pátek 26.6. v 8.00.
Ale přesto platí, že kdo má obavu poslat svoje dítě do kolektivu, může si vysvědčení vyzvednout ve čtvrtek 25.6. od 8.00 do 12.00.

Celkem souborů a fotek: 0 odkaz na sekci Poslední aktualizace: 16.06.2020
Poslední DÚ vloženo 15.6.- doplněno 16.6. o PL 1

 • DU 1
  15.06.2020 - DOCX (13.6 KB)
 • DU 2,3
  15.06.2020 - DOCX (783.7 KB)
 • DU M 4,5
  15.06.2020 - DOCX (13.4 KB)
Celkem souborů a fotek: 8 odkaz na sekci Poslední aktualizace: 16.06.2020
Vyzvednutí fotografií

Třídní fotky už máme, takže je možno si je vyzvednout v úterý a ve středu od 8.00 do 10.00 hod. Páťáci, kteří nechodí do školy, můžou odevzdat čip no a všichni si vyzvednout papuče, ručníky a apod a vyřešíme případné přeplatky-nedoplatky ze školních akcí. Zároveň dáme žákům formulář (najdete ho i v příloze) na vrácení přeplatků za stravné. Ten vypsaný můžete dát komukoliv ve škole nebo vhodit do schránky.
Celkem souborů a fotek: 1 odkaz na sekci Poslední aktualizace: 08.06.2020
Domácí úkoly přidáno 8.6.

 • DU 1
  08.06.2020 - DOCX (13.2 KB)
 • DU 2,3
  08.06.2020 - DOCX (783.7 KB)
Celkem souborů a fotek: 6 odkaz na sekci Poslední aktualizace: 08.06.2020
Domácí úkoly vloženo 2.6.

Celkem souborů a fotek: 2 odkaz na sekci Poslední aktualizace: 02.06.2020
Domácí úkoly vloženo 1.6. • DU 1
  01.06.2020 - DOCX (13.6 KB)
 • DU M 4,5
  01.06.2020 - DOCX (14.2 KB)
 • PL1
  01.06.2020 - PDF (1.3 MB)
 • DU PR 4,5
  01.06.2020 - DOCX (12.9 KB)
 • DU 2,3
  01.06.2020 - DOCX (785.9 KB)
 • DU AJ 4,5
  01.06.2020 - DOCX (13.7 KB)
Celkem souborů a fotek: 6 odkaz na sekci Poslední aktualizace: 01.06.2020
Informace k otevření školy

1. skupina přichází do školy od 7.45 do 8.00 zadním vchodem. Neprodleně se žáci přezují a odchází do 1 patra do třídy II.
Ve třídě si mohou sundat roušku. Doprovod nemá vstup do školy povolen, a to ani do šatny.

2. skupina přichází od 7.30 do 7.45 taktéž zadním vchodem a platí stejné pokyny.
První den si to budou paní učitelky řídit a hlídat, než se režim zaběhne.

Všichni žáci si přinesou do školy všechny učebnice, pracovní sešity a sešity a nechají si je ve škole. S sebou pak další dny stačí nosit svačinu a pití. Pitný režim školy je zrušen (čaj, který je dopoledne k dispizici v jídelně).

Stále tu nemáme asi 10 přihlášek, ty už tu dávno měly být, prohlášení stačí v pondělí, ale nezapomenout !! bez něho žák nebude vpuštěn a odchází domů.

Oběd bude probíhat za přísných hygienických opatření od 11.30 do 12.00. Tzn, že žáci, kteří nezůstávají i odpoledne odchází domů zhruba mezi 11.30 až 12.15.

Pro ty žáky/žákyně, kteří zůstávají odpoledne a přichází si pro ně rodiče, zazvoní klasicky od předních dveří na družinu, a čekají před školou, až jejich dítě vyjde ze školy.

Celkem souborů a fotek: 0 odkaz na sekci Poslední aktualizace: 21.05.2020
Nové informace k POBYTU ŽÁKŮ V BUDOVĚ ŠKOLY od 25.5.2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci,
od 25.5. 2020 je zahájena výuka na Základní škole a Mateřské škole ve Velešovicích. Docházka není povinná. V základní škole bude probíhat výuka ve skupinách maximálně 15 žáků. Každá skupina bude mít individuální
rozvrh hodin a může být složena z různých ročníků.


Zákonný zástupce je povinen přihlásit svoje dítě do 18.5. Po tomto datu již to není možné.

Pokud se rozhodnete o přítomnosti žáka ve škole, je třeba při prvním vstupu do školy předložit podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virovéhé infekčního onemocnění a seznámení s vymezením rizikových skupin. (viz. příloha).

Jestliže zákonný zástupce tuto přílohu nepodepíše, nebude žákovi, dítěti, umožněna přítomnost ve škole (platí pro MŠ i ZŠ).

ZÁKLADNÍ ŠKOLA - POBYT ŽÁKŮ V BUDOVĚ ŠKOLY


Cesta do školy a ze školy
- zakrytí úst a nosu rouškou
- dodržení odstupů 2 metry

Příhod ke škole a pohyb před školou
- pro všechny osoby nacházející se před i za školou platí povinnost zakrytí úst a nosu(vstup kudy bude ještě upřesněn)
- u školy budou dodržovány rozestupy 2 metry
- zákonní zástupci nemají povolen vstup do budovy

Vstup do budovy školy
- vstup do budovy je dovolen pouze žákům
- všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky
- každý žák musí mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení použité roušky
- desinfekce pro žáky je zajištěna
-žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvod k nevpuštění žáka do školy, respektive k vyřazení žáka ze skupiny.

Ve třídě
- skupina žáků je neměnná (maximálně 15 žáků), jeden žák v lavici
- žáci si ihned po příchodu do třídy a po každém vzdělávacím bloku důkladně umyjí/vydezinfikují ruce (20-30 sekund)
- v průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogové nosit roušku. Pokud dochází k bližšímu kontaktu, musí se roušky nosit i ve třídě.
- při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku

Při podezření na možné příznaky COVID - 19
-nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak infekce dýchacích cest, nesmí vstoupit do školy
-pokud žák vykazuje některý z možných příznaků, bude umístěn do samostatné místnosti a bude kontaktován zákonný zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka

Omlouvání žáků
- omlouvání žáků z výuky bude probíhat podle ŠKOLNÍHO ŘÁDU

Školní stravování
- poskytování stravování je zajištěno při dodržování přísných hygienických podmínek
- pokud máte zájem o oběd pro vaše dítě, přihlaste ho stejně jako délku docházky(max do 16.00 hod) na formuláři v příloze.

Organizace výuky
- příchod žáků a jejich pobyt ve škole bude organizován tak, aby se jednotlivé skupiny co nejméně potkávaly
- výuka bude každý den 4 hodiny (rozvrh bude zaměřený zejména na Čj, M, Aj a bude k dispozici nejpozději v pátek 22.5. 2020)

Mgr. V. Ryšavý, ředitel školy


Celkem souborů a fotek: 2 odkaz na sekci Poslední aktualizace: 18.05.2020
volné místo

Hledáme učitelku/učitele s kvalifikací na 1. stupeň ZŠ. Informace u ředitele školy na tel 515 538 200 nebo mail zsvelesovice@volny.cz.
Celkem souborů a fotek: 0 odkaz na sekci Poslední aktualizace: 27.02.2020
Škola - nabídka:
Školka - nabídka:
Systém:
Statistika návštěvnosti:
Online: 3
Dnes: 85
Včera: 336
Celkem: 250097
Trend:
Tento týden: 1150
Tento měsíc: 1398
Copyright © 2014 - 2020 ZŠ a MŠ Velešovice | Created by Radim Kučera