Multimediální vybavení

Škola má moderní počítačovou klimatizovanou učebnu s napojením všech PC na internet.
Příjemná atmosféra

Výuka u nás probíhá v příjemné, doslova rodinné atmosféře. Proto slovo "rodinná" se objevuje i v našem vzdělávacím programu.
Moderní učebny

Všechny učebny jsou zrekonstruované a vybavené barevným nábytkem.
Družina

Družina je umístěna v podkrovní části školy.
Interaktivní vybavení

Tři ze čtyř tříd jsou vybaveny interaktivní tabulí.
Zájmová činnost

Naši žáci mají možnost navštěvovat zcela zdarma několik kroužků.
Nabídka:
Informace pro rodiče
Nové informace k POBYTU ŽÁKŮ V BUDOVĚ ŠKOLY od 25.5.2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci,
od 25.5. 2020 je zahájena výuka na Základní škole a Mateřské škole ve Velešovicích. Docházka není povinná. V základní škole bude probíhat výuka ve skupinách maximálně 15 žáků. Každá skupina bude mít individuální
rozvrh hodin a může být složena z různých ročníků.


Zákonný zástupce je povinen přihlásit svoje dítě do 18.5. Po tomto datu již to není možné.

Pokud se rozhodnete o přítomnosti žáka ve škole, je třeba při prvním vstupu do školy předložit podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virovéhé infekčního onemocnění a seznámení s vymezením rizikových skupin. (viz. příloha).

Jestliže zákonný zástupce tuto přílohu nepodepíše, nebude žákovi, dítěti, umožněna přítomnost ve škole (platí pro MŠ i ZŠ).

ZÁKLADNÍ ŠKOLA - POBYT ŽÁKŮ V BUDOVĚ ŠKOLY


Cesta do školy a ze školy
- zakrytí úst a nosu rouškou
- dodržení odstupů 2 metry

Příhod ke škole a pohyb před školou
- pro všechny osoby nacházející se před i za školou platí povinnost zakrytí úst a nosu(vstup kudy bude ještě upřesněn)
- u školy budou dodržovány rozestupy 2 metry
- zákonní zástupci nemají povolen vstup do budovy

Vstup do budovy školy
- vstup do budovy je dovolen pouze žákům
- všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky
- každý žák musí mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení použité roušky
- desinfekce pro žáky je zajištěna
-žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvod k nevpuštění žáka do školy, respektive k vyřazení žáka ze skupiny.

Ve třídě
- skupina žáků je neměnná (maximálně 15 žáků), jeden žák v lavici
- žáci si ihned po příchodu do třídy a po každém vzdělávacím bloku důkladně umyjí/vydezinfikují ruce (20-30 sekund)
- v průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogové nosit roušku. Pokud dochází k bližšímu kontaktu, musí se roušky nosit i ve třídě.
- při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku

Při podezření na možné příznaky COVID - 19
-nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak infekce dýchacích cest, nesmí vstoupit do školy
-pokud žák vykazuje některý z možných příznaků, bude umístěn do samostatné místnosti a bude kontaktován zákonný zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka

Omlouvání žáků
- omlouvání žáků z výuky bude probíhat podle ŠKOLNÍHO ŘÁDU

Školní stravování
- poskytování stravování je zajištěno při dodržování přísných hygienických podmínek
- pokud máte zájem o oběd pro vaše dítě, přihlaste ho stejně jako délku docházky(max do 16.00 hod) na formuláři v příloze.

Organizace výuky
- příchod žáků a jejich pobyt ve škole bude organizován tak, aby se jednotlivé skupiny co nejméně potkávaly
- výuka bude každý den 4 hodiny (rozvrh bude zaměřený zejména na Čj, M, Aj a bude k dispozici nejpozději v pátek 22.5. 2020)

Mgr. V. Ryšavý, ředitel školy


Celkem souborů a fotek: 2 odkaz na sekci Poslední aktualizace: 18.05.2020
Škola - nabídka:
Školka - nabídka:
Systém:
Statistika návštěvnosti:
Online: 2
Dnes: 35
Včera: 118
Celkem: 244708
Trend:
Tento týden: 880
Tento měsíc: 578
Copyright © 2014 - 2020 ZŠ a MŠ Velešovice | Created by Radim Kučera