Multimediální vybavení

Škola má moderní počítačovou klimatizovanou učebnu s napojením všech PC na internet.
Příjemná atmosféra

Výuka u nás probíhá v příjemné, doslova rodinné atmosféře. Proto slovo "rodinná" se objevuje i v našem vzdělávacím programu.
Moderní učebny

Všechny učebny jsou zrekonstruované a vybavené barevným nábytkem.
Družina

Družina je umístěna v podkrovní části školy.
Interaktivní vybavení

Tři ze čtyř tříd jsou vybaveny interaktivní tabulí.
Zájmová činnost

Naši žáci mají možnost navštěvovat zcela zdarma několik kroužků.
Nabídka:
Jídelna
Platba a odhlašování


Stravné se platí výhradně přes účet (bankovním převodem) nebo složenkou. V bance si rodič zadá trvalý příkaz ke srážkám v celkové hodnotě měsíční stravy. Částka musí být přesně, nijak ji nezaokrouhlovat a neměnit) vždy k 20. dni v měsíci dopředu. To znamená, že první platba musí být připsána na náš účet v srpnu a poslední v květnu ! Platbu přes bankovní účty nebo složenky lze provést až po dohodě s vedoucí stravování, která strávníkovi přidělí variabilní symbol. Bez variabilního symbolu na platbě není možné identifikovat plátce a obědy nebudou vydány.
Vyúčtování stravného je 1 x ročně, a to do 20. července. Platby o prázdninách se neprovádí.


Každý strávník musí vyplnit
přihlášku ke stravě a odevzdat vedoucí stravování.
V případě změny účtu je tuto skutečnost nutné sdělit vedoucí stravování.

Cena obědů se stanoví podle věku
strávníka (data narození), vyhláška č.107/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Platby za stravování se provádí bezhotovostně na účet 181 766 039/0300 s přiděleným variabilním symbolem.

Obědy se odhlašují nejpozději do 14.00 předchozího dne na telefonním čísle 515 538 211 nebo osobně v mateřské škole.

Jídla podávaná v rámci školního stravování se konzumují v provozovně, t.j. ve školní jídelně. Každý žák má nárok odebrat jeden oběd v den své přítomnosti ve škole. První den neplánované nepřítomnosti se považuje za
pobyt ve škole a je možno si přijít oběd odebrat. Další dny nemoci již nemá nárok.

Ceny stravného pro žáky ZŠ:

7-10 let 31,- Kč tedy 620,- Kč měsíčně

11-14 let 35,- Kč tedy 700,- Kč měsíčně (dosažení 11 let v aktuálním šk. roce mezi 1.9. a 31.8.)

Celkem souborů a fotek: 0 odkaz na sekci Poslední aktualizace: 30.08.2021
Škola - nabídka:
Školka - nabídka:
Systém:
Statistika návštěvnosti:
Online: 3
Dnes: 197
Včera: 202
Celkem: 328336
Trend:
Tento týden: 399
Tento měsíc: 5024
Copyright © 2014 - 2021 ZŠ a MŠ Velešovice | Created by Radim Kučera