Budova školky

Mateřská škola je umístěna v klidné části obce. Prostorové uspořádání školy a jednotlivých tříd vytváří pozitivní atmosféru, která u dětí podporuje aktivní zájem o poznávání.
Třídy

Třída "Sluníčka" se samostatnou lehárnou má kapacitu 24 dětí.
V šatně

Mateřská škola je dvoutřídní, v obou třídách jsou děti od 3 do 7 let ve věkově smíšených skupinách. Takové soužití vytváří přirozené prostředí, které děti inspiruje a vede k prosociálnímu chování.
Akce

Během roku jsou pro děti pravidelně pořádány zábavné a výchovné pořady.
Nabídka:
Jídelna
jídelníček


Celkem souborů a fotek: 2 odkaz na sekci Poslední aktualizace: 15.04.2021
Platba a odhlašování
Stravné se platí výhradně přes účet (bankovním převodem) nebo složenkou. V bance si rodič zadá trvalý příkaz ke srážkám v celkové hodnotě měsíční stravy. Částka musí být přesně, nijak ji nezaokrouhlovat a neměnit) vždy k 20. dni v měsíci dopředu. To znamená, že první platba musí být připsána na náš účet v srpnu a poslední v květnu ! Platbu přes bankovní účty nebo složenky lze provést až po dohodě s vedoucí stravování, která strávníkovi přidělí variabilní symbol. Bez variabilního symbolu na platbě není možné identifikovat plátce a obědy nebudou vydány.
Vyúčtování stravného je 1 x ročně, a to do 20. července. Platby o prázdninách se neprovádí.


Každý strávník musí vyplnit
přihlášku ke stravě a odevzdat vedoucí stravování.
V případě změny účtu je tuto skutečnost nutné sdělit vedoucí stravování.

Cena obědů se stanoví podle věku
strávníka (data narození), vyhláška č.107/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Platby za stravování se provádí bezhotovostně na účet 181 766 039/0300 s přiděleným variabilním symbolem.
Obědy se odhlašují nejméně 24 hodin před započetím stravování, v případě náhlého onemocnění do 8:00 hodin na telefonním čísle 515 538 211 nebo osobně v mateřské škole.

Jídla podávaná v rámci školního stravování se konzumují v provozovně, t.j. ve školní jídelně. Každý žák má nárok odebrat jeden oběd v den své přítomnosti ve škole. První den neplánované nepřítomnosti se považuje za
pobyt ve škole a je možno si přijít oběd odebrat. Další dny nemoci již nemá nárok.Všechny děti přijaté do MŠ platí měsíčně stejnou částku ( 940,-nebo 1020,-kč) , která se vyúčtuje vždy na konci školního roku.


Vyzvedávání obědů je možné pouze první den nemoci a to v době od 11h - do 11.30 v kuchyni v MŠ
Celkem souborů a fotek: 1 odkaz na sekci Poslední aktualizace: 22.06.2020
Škola - nabídka:
Školka - nabídka:
Systém:
Statistika návštěvnosti:
Online: 7
Dnes: 137
Včera: 143
Celkem: 293510
Trend:
Tento týden: 397
Tento měsíc: 3453
Copyright © 2014 - 2021 ZŠ a MŠ Velešovice | Created by Radim Kučera