Budova školky

Mateřská škola je umístěna v klidné části obce. Prostorové uspořádání školy a jednotlivých tříd vytváří pozitivní atmosféru, která u dětí podporuje aktivní zájem o poznávání.
Třídy

Třída "Sluníčka" se samostatnou lehárnou má kapacitu 24 dětí.
V šatně

Mateřská škola je dvoutřídní, v obou třídách jsou děti od 3 do 7 let ve věkově smíšených skupinách. Takové soužití vytváří přirozené prostředí, které děti inspiruje a vede k prosociálnímu chování.
Akce

Během roku jsou pro děti pravidelně pořádány zábavné a výchovné pořady.
Nabídka:
Jídelna
Platba a odhlašováníStravné se platí výhradně přes účet (bankovním převodem) nebo složenkou. V bance si rodič zadá trvalý příkaz ke srážkám v celkové hodnotě měsíční stravy. Částka musí být přesně, nijak ji nezaokrouhlovat a neměnit) vždy k 20. dni v měsíci dopředu. To znamená, že první platba musí být připsána na náš účet v srpnu a poslední v květnu ! Platbu přes bankovní účty nebo složenky lze provést až po dohodě s vedoucí stravování, která strávníkovi přidělí variabilní symbol. Bez variabilního symbolu na platbě není možné identifikovat plátce a obědy nebudou vydány.
Vyúčtování stravného je vždy na konci školního roku v červenci. Platby o prázdninách se neprovádí.


Každý strávník musí vyplnit
přihlášku ke stravě a odevzdat vedoucí stravování.
V případě změny účtu je tuto skutečnost nutné okamžitě sdělit vedoucí stravování.
Vyúčtování
stravného se provádí v měsíci červenci, přeplatky jsou vráceny na účet
zákonného zástupce uvedený na přihlášce ke stravování.


Cena obědů se stanoví podle věku
strávníka (data narození), vyhláška č.107/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Platby za stravování se provádí bezhotovostně na účet 181 766 039/0300 s přiděleným variabilním symbolem.
Obědy se odhlašují den předem na email stravnevelesovice@seznam.cz a to včetně odpoledních svačin

Jídla podávaná v rámci školního stravování se konzumují v provozovně, tj. ve školní jídelně. Každý žák má nárok odebrat jeden oběd v den své přítomnosti ve škole. První den neplánované nepřítomnosti se považuje za
pobyt ve škole a je možno si přijít oběd odebrat. Další dny nemoci již nemá nárok.Všechny děti přijaté do MŠ platí měsíčně stejnou částku dle cen stravného, která se vyúčtuje vždy na konci školního roku.


Vyzvedávání obědů je možné pouze první den nemoci a to v době od 11h - do 11.15 bočním vchodem v kuchyni v MŠ
Celkem souborů a fotek: 1 odkaz na sekci Poslední aktualizace: 17.05.2023
Škola - nabídka:
Školka - nabídka:
Systém:
Statistika návštěvnosti:
Online: 3
Dnes: 98
Včera: 475
Celkem: 433884
Trend:
Tento týden: 98
Tento měsíc: 1484
Copyright © 2014 - 2023 ZŠ a MŠ Velešovice | Created by Radim Kučera